არჩევა
 • ძიება ყველა რეგიონში
 • თბილისი
 • ბათუმი
 • ქუთაისი
 • რუსთავი
 • ბაკურიანი
 • ბორჯომი
 • გორი
 • ფოთი
 • სამტრედია
 • საგარეჯო
 • მცხეთა
 • ზუგდიდი
 • სენაკი
 • ზესტაფონი
 • თელავი
ფილტრი | არ არის ნაპოვნი - "[სიტყვა]"
განცხადება ამოღებულია პუბლიკაციიდან
30 მაისი 2019

ინგლისური ენა

თბილისი | დამატებულია: 15 მაისი 2019, ნომერი: 86289

ინგლისური ენა, 1ლ.

თბილისი | 15 მაისი 2019, ნომერი: 86289, დათვალიერება: 103
  საწავლო პროგრამა გამოირჩევა თანამედროვე მეთოდებითა და უახლესი ლიტერატურით და დაფუძნებულია როგორც ინდივიდუალურ ასევე ჯგუფურ მუშაობაზე.
  შეგასწავლით ინგლისურ ენას ყველა დონის მსმენელს. ასევე შეისწავლება ბიზნეს ინგლისური, ტურიზმისა და სამედიცინო სფეროს სამსახურისთვის. სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე ლიტერატურით, ინტერნეტ ტესტებით და მოსასმენი აპარატურით. სწავლება წარმოებს როგორც ინდივიდუალურად ასევე მცირე ჯგუფებში.
  ენის შესწავლა ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია. გასაუბრება-ტესტირების საფუძველზე ირკვევა მსმენელის ორიენტაცია, თუ რისთვის სურს ენის შესწავლა – საკომუნიკაციოდ თუ სამსახურისთვის. ირკვევა საწყისი ბაზა, დონე და სწავლის უნარი, კურსი მოიცავს 5 საფეხურს.
  GENERAL ENGLISH
  საკომუნიკაციო (სასაუბრო) GENERAL ENGLISH – დონეების მიხედვით (ხუთი საფეხური)
  • Beginner + Elementary
  • Pre- Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-intermediate
  • Advanced
  ლექციები ინტერაქტიული ხასიათისაა, მსმენელი მაქსიმალურად ჩართულია სასწავლოპროცესში. მეცადინეობისას გამოიყენება: უახლესი სასწავლო მასალები (თანამედროველიტერატურა), კომპიუტერული ჩანაწერები თემატიკის მიხედვით, ინტერნეტ სავარჯიშოები,ტესტები, აუდირება.
  political English კურსის მიზნია მსმენელებს მისცეს საფუძვლიანი თეორიული მომზადება პოლიტიკურ ტერმინოლოგიებში ასწავლოს კრიტიკული აზროვნება პროფესიული ქცევისა და ეთიკის სტანდარტები და ასევე თუ როგორია თანამედროვე პოლიტიკური სისტემები.
  გაეცნოს პოლიტიკური მეცნიერების ძირითად დარგებს. მსმენელეს შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება თეორიული და პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად. კურსიის მთავარი მიზანია. დაეხმაროს მსმენელს შეისწავლოს ძირითადი ტერმინები ისეთი როგორიცაა:
  სახელმწოფოებრივი,პოლიტიკური ტერმინები,
  პოლიტიკური კომუნიკაცია და ფრაზები ,
  პოლიტიკა ტრადიციულ და თანამედროვე საზოგადოებაში,
  პოლიტიკური სისტემები.
  ბიზნეს ინგლისური
  კურსი მიზანმიმართულია მსმენლთათვის , რომლებიც აპირებენ ბიზნესში კარიერის გაკეთებას, ან მათთვის ვინც უკვე მუშაობს და სურს საკომუნიკაციო უნარების გაღმავება.
  კურსის დასრულების შემდეგ მსმენლმა უნდა შესძლოს მართოს პრეზენტაციები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, ტელეფონზე საუბარი და საზოგადოებრივი ინგლისური. პროგრამა დაეხმარება მსმენლს რომ წარმართონ ყოველდღიური ბიზნეს საქმიანობა.
  კურსის მოიცავს შემდეგ საკითხებს.
  წერილებისა და მეილების სწორედ შედგენა;
  კორესპონდენციაზე პასუხების გაცემა;
  უნივერსალური ლექსიკონი მოგზაურობის შემთხვევაში გამოსაყენებლად;
  ტელეფონით შეხვედრების დანიშვნა;
  ლოგიკური აზროვნება და ანგარიშსწორება;
  პრეზენტაციების მომზადება და ჩატარება;
  ბიზნეს ატმოსფეროში კომუნიკაცია;
  შეხვედრების მართვა;
  ოფიციალური მოლაპარაკებების წარმოება;
  პრობლემის გადაწყვეტა;
  პრეზენტაციების ტექნიკა;
  ფორმალური და არაფორმალური ინგლისური;
  საბანკო ტერმინოლოგია და ფინანსური ოპერაციები;
  იურიდიული ტერმინოლოგია.
  The English Foundation ეს არის კურსი სადაც მსმენელებს შეეძლებათ გამოიყენონ ინგლისური ენა ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სიტუაციებში ,შეძლონ საუბარი და აზრის გამოხატვა სხვადასხვა თემებზე,დაწერონ ნათელი და ორგანიზებული ტექსტები(პუნქტები,ანგარისები,ფორმალული და არაფორმალული წერილები,განცხადებები,ინსტრუქციები,მიმართულებები