არჩევა
 • ძიება ყველა რეგიონში
 • თბილისი
 • ბათუმი
 • ქუთაისი
 • რუსთავი
 • ბაკურიანი
 • ბორჯომი
 • გორი
 • ფოთი
 • სამტრედია
 • საგარეჯო
 • მცხეთა
 • ზუგდიდი
 • სენაკი
 • ზესტაფონი
 • თელავი
ფილტრი | არ არის ნაპოვნი - "[სიტყვა]"
განცხადება ამოღებულია პუბლიკაციიდან
31 მარტი 2024

ArchiCAD - არქიტექტურის შესწავლა, დაპროექტება

თბილისი | დამატებულია: 26 ნოემბერი 2016, ნომერი: 55799

ArchiCAD - არქიტექტურის შესწავლა, დაპროექტება, 1ლ.

თბილისი | 26 ნოემბერი 2016, ნომერი: 55799, დათვალიერება: 7797
  შევასწავლი პროგრამა ArchiCAD-ს და სრულიად საქმეს როგორ დააპროექტო, დახაზო კანონთან მიმართებაში სწორად, კანონები 14-39 დადგენილება და სხვა კანონები, ყველაფერი დეტალურად და საფუძვლიანად რაც საჭიროა პროექტის შეთანხმებისთვის.
  შეგასწავლით არქიტექტურას ინდივიდუალური სახლის დაპროექტება, კორპუსის დაპროექტება, რეკონსტრუქცია მიშენება-დაშენება, კორექტირება, ლეგალიზება.
  ArchiCAD-ის ინტერფეისთან გაცნობა, პანელების გამოტანა, საზომი ერთეულების პარამეტრების დაყენება, სხვადასხვა ფორმატებში და მასშტაბში შენახვა, Pln, Pla-(არქივი), 3D-Max, AutoCAD - DWG, PDF, JPG, PNG. ფურცლის მასშტაბში მოყვანა. სურათის და PDF-ის
  შემოტანა, გამოსახულებების მართვა 2D და 3D ფანჯრებში. ხაზები, წრეწირები, ელიფსები. კედლელი ერთ შრიანი, მრავალშრიანი. ფანჯრები, ვიტრაჟები, სვეტები, კოლონები, რიგელი, იატაკი, სახურავი ერთ ქანობიანი, მრავალქანობიანი, გუმბათიანი, კიბეების აწყობა, რელიეფის აგება (იზოგიფსები), გეგმები, ჭრილები ფასადები, დაშტრიხვა, ფართობების დათვლა კვ.მ, კუბამეტრის დათვლა მაგ: ობიექტი რამდენი კუბამეტრია, გრადუსის დახრის ინსტრუმენტი და ა.შ. ობიექტების დაჯგუფება, ობიექტების დაბლოკვა, დამალვა გამოჩენა. ნებისმიერი ობიექტის მორფად (Morph) გარდაქმნა, რთული ობიექტების შექმნა, ახალი პროფილის შექმნა მაგ: ორნამენტი, თაღი, კარნიზი და ა.შ... საპროექტო ობიექტის დასმა ღერძებზე, ღერძების რედაქტირება მათი გამრავლება, გადაადგილება. ფენები (Layer) - თან მუშაობა. ობიექტების კოპირება, კლონირება, სარკისებური შებრუნება, 2D ტექსტთან მუშაობა, 3D ტექტთან მუშაობა. სამგანზომილებიანი ობიექტების აგება და რედაქტირება. და ა.შ. კედლისთვის ან სხვა ობიექტისთვის საკუთარი სტრუქტურის შექმნა, სართულების გამჭვირვალობა, ობიექტებზე ტექსტურის შემოტანა, განათება, ArchiCAD-ში გარედან ბიბლიოთეკების შემოტანა და მასთან მუშაობა.
  სპეციალური დამატებთი სწავლების კურსი:
  შეგასწავლით უშუალოდ საქმეს, რაც მოიცავს პროექტის შეთანხმებას
  თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურთან:
  1) თბილისის არქიტექტურის საიტზე დარეგისტრირება.
  2) გაპის აღება.
  3) დაპროექტება, პროექტის შეთანხმება,
  მშენებლობის ნებართვის აღება.
  4) ნომეკლატურის არჩევა: I კლასი; II კლასი; III კლასი; IV კლასი.
  5) ბანერის დამზადება (გაპის, პროექტის).
  6) ტოპო, არსებული და საპროექტო გენერალური გეგმები.
  7) შიდა აზომვითი ნახაზი.
  8) ლეგალიზება, დასრულება ლეგალიზება.
  9) მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი.
  10) იურიდიულ დოკუმენტებთან მუშაობა.
  11) ხარვეზების გამოსწორების ვადის გაგრძელება.
  12) საჯარო რეესტრში საკადასტრო გეგმის განახლება.
  13) ფუნქციური ზონების რუკა.
  14) რომელ ზონაში რა მშენებლობებია დაშვებული.
  15) მშენებლობის ვადის გაგრძელება.
  16) ესკიზის შეთანხმება.
  17) სიმაღლის სხივის შექმნა და გამოთვლა ფორმულით.
  18) განშლა.
  19) საპროექტო ობიექტის შიდა საერთო ფართის გამოთვლა კროკებით.
  20) კ-1, კ-2, კ-3 კოეფიციენტის დათვლა.
  21) ლეგალიზება, დასრულება ლეგალიზება.
  22) მერიის ინტერაქტიული რუკის გამოყენება საკადასტრო მონაცემები.
  23) შენობის ექსპლუატაციაში მიღება.
  სწავლება მიმდინარეობს ინდივიდუალურად 50 გაკვეთილი პრაქტიკული სავარჯიშოებით.
  Tel: (+995) 593 57 45 48 ზვიადი
  E-mail: gelovanizviadi@gmail.com
  facebook.com/profile.php?id=100008982367508