განცხადების ხელშეწყობა

განცხადების ხელშეწყობა
აუცილებელია განცხადების გამოქვეყნება იმისათვის რომ შემდეგ შეძლოთ მისი ხელშეწყობა