რეგიონის შეცვლა

პორტალი გათვლილია რეგიონებზე, აქედან გამომდინარე ყველა რეგიონს გააჩნია თავისი განცხადებების დაფა.

ყველა რეგიონში განთავსებულ განცხადებების სანახავად ასარჩევია "ძიება: საქართველო" ამ შემთხევაში

  • თქვენ შეძლებთ ძიებას საქართველოს მაშტაბით.
რეგიონის შეცვლა

რეგიონის შეცვლა

რეგიონის შესაცვლელად მარცხენა კუთხეში დააჭირეთ

  1. ძიება: "მითითებული რეგიონი" მაგ. ძიება: "საქართველო";
  2. რეგიონის არჩევა;
  3. განცხადებების ძიება ქვეყნის მაშტაბით – დაბრუნება ძირითად რეგიონში "საქართველო"

რეგიონის არჩევა

რეგიონის არჩევა